ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
Σύμβολα οχημάτων

(Πρ-16) Επιτρέπεται μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο:

(Σύμβολα οχημάτων)

(Πρ-16α)

Ζωήλατο όχημα.

(Πρ-16β)

Χειράμαξα.

(Πρ-16γ)

Ποδήλατο.

(Πρ-16δ)

Μοτοποδήλατο.

(Πρ-16ε)

Μοτοσυκλέτα.

(Πρ-16στ)

Επιβατικό όχημα.

(Πρ-16ζ)

Επιβατικό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).

(Πρ-16η)

Αγροτικό μηχάνημα.

(Πρ-16θ)

Λεωφορείο ή τρόλλεϋ.

(Πρ-16ι)

Φορτηγό αυτοκίνητο.

(Πρ-16ια)

Φορτηγό αρθρωτό (κονταίηνερ).

(Πρ-16ιβ)

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (νταλίκα) πλην ρυμουλκούμενου ενός άξονα.

(Πρ-16ιγ)

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέϊλερ).

(Πρ-16ιδ)

Όχημα που φέρει πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

(Πρ-17)

(α έως ιδ)

Εξαιρείται (από την ισχύουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο (αρίθμηση αντίστοιχη με την Πρ-16).

 

(Πρ-18α)

Επιτρέπεται μόνο για τα ταξί.

(Πρ-18β)

Εξαιρούνται μόνο τα ταξί.