ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
Νομοθεσία > ΚΟΚ Πινακίδες σήμανσης > ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Πρ)
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Πρ)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Πρ)

Οι πρόσθετες πινακίδες συνοδεύουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες από τις πινακίδες των τριών κυρίων κατηγοριών. Ως σκοπό έχουν:

– Να καταστήσουν σαφέστερο το εικονιζόμενο μήνυμα [π.χ. τοποθετώντας την πρόσθετη πινακίδα ανακάμπτοντος ελιγμού (φουρκέτας) στην πινακίδα της επικίνδυνης καμπύλης, εξειδικεύεται το μήνυμα και γίνεται σαφέστερο το μέγεθος του κινδύνου (παράδειγμα 1)] ή

– να εξειδικεύσουν το εικονιζόμενο μήνυμα [π.χ. παρέχεται το μήνυμα ότι οι συνεχείς στροφές είναι σε μήκος 1.000 m με την τοποθέτηση της πρόσθετης πινακίδας Πρ-2 στην πινακίδα συνεχομένων στροφών (παράδειγμα 2)].

Οι πρόσθετες πινακίδες δεν χρησιμοποιούνται μόνες τους, αλλά μόνο σε συνδυασμό με κάποιες πινακίδες των τριών βασικών κατηγοριών (Κ, Ρ, Π).

 

Παράδειγμα 1

Παράδειγμα 2

 

Οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. πρόσθετες πινακίδες είναι: 

(Πρ-1)

Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικίνδυνης θέσης ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος μ’ αυτήν κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 200 μ.).

(Πρ-2)

Μήκος του επικινδύνου τμήματος ή της περιοχής, στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με την πινακίδα περιορισμός (π.χ. 1 χλμ).

(Πρ-3α)

Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί ...(π.χ. 10) μ. από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.

 

 

(Πρ-3β)

Υπόμνηση ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 5) μ. και από τις δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας.

(Πρ-3γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 10) μ. από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.

(Πρ-4α)

Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

(Πρ-4β)

Επανάληψη ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

(Πρ-4γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.

(Πρ-4δ)

Επιτρέπεται μόνο για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.

 

 

(Πρ-4ε)

Εξαιρούνται μόνο οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.

(Πρ-5)

Πάγος.

(Πρ-6)

Βροχή.

 

 

(Πρ-7)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση (π.χ. α-δ).

(Πρ-8)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

(Πρ-9)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).

(Πρ-10)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

(Πρ-11)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

(Πρ-12)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής Υ (π.χ. α-γ).

(Πρ-13)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).

(Πρ-14α)

Επικίνδυνη κλειστή στροφή Αριστερά (14α)

(Πρ-14δ)

Επικίνδυνη κλειστή στροφή
Δεξιά 14(δ).

(Πρ-15α)

Ανακάπτων ελιγμός Αριστερά (15α)

(Πρ-15δ)

Ανακάπτων ελιγμός
Δεξιά (15δ)