ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
Άρθρο 74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΝΤΑΝΚΛΑΣΤΗΡΕΣ)
 
Άρθρο 74
Φώτα δίτροχων μοτοσυκλετών με ή χωρίς κάνιστρο και φώτα μοτοποδηλάτων
 

1. Οι δίτροχες μοτοσυκλέτες επιβάλλεται να έχουν:

α) Εάν μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 40 χλμ. την ώρα, σε ευθεία οριζόντια οδό, μέχρι δύο φώτα πορείας, τοποθετημένα συμμέτρως το ένα πλησίον του άλλου.
 

β) Ένα μόνο φως διασταύρωσης.


γ) Ένα ή δύο μετωπικά φώτα θέσης, τοποθετημένα συμμέτρως το ένα πλησίον του άλλου.


δ) Ένα πίσω φως θέσης.


ε) Ένα φως πέδησης.
 

στ) Φώτα για το φωτισμό της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας.
 

ζ) Ένα τουλάχιστον πίσω αντανακλαστήρα.
 

η) Δείκτες κατεύθυνσης τουλάχιστον στο πίσω μέρος. Επίσης μπορούν να έχουν φώτα οπισθοδρόμησης.


2. Τα μοτοποδήλατα επιβάλλεται να έχουν:
 

α) Εάν μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 40 χλμ. την ώρα, σε ευθεία οριζόντια οδό, μέχρι δύο φώτα πορείας, τοποθετημένα συμμέτρως το ένα πλησίον του άλλου.


β) Ένα μόνο φως διασταύρωσης.


γ) Ένα πίσω φως θέσης.
 

δ) Έναν αντανακλαστήρα πίσω.


ε) Δείκτες κατεύθυνσης τουλάχιστον στο πίσω μέρος.

 
3. Τηρουμένων των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού, το συνδεδεμένο σε δίτροχη μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο πλευρικό κάνιστρο επιβάλλεται να έχει:


α) Ένα φως θέσης μπροστά.
 

β) Ένα φως θέσης πίσω και
 

γ) Έναν αντανακλαστήρα πίσω. Επίσης το πλευρικό κάνιστρο μπορεί να έχει ένα φως πορείας ή ένα διασταύρωσης.
 

4. Το ηλεκτρικό σύστημα μοτοσυκλέτας και κανίστρου πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε τα φώτα θέσης (μετωπικό και πίσω) του κανίστρου να ανάβουν συγχρόνως με το πίσω φως θέσης της μοτοσυκλέτας.


5. Τα στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου αυτού προβλεπόμενα φώτα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ως προς το χρώμα, την ένταση και την τοποθέτηση, οι οποίες καθορίζονται για τα αντίστοιχα φώτα των αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ., εκτός των μοτοποδηλάτων, τα οποία επιβάλλεται να έχουν φανούς μέτριας έντασης.


6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί όχημα από τα πιο πάνω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται, αν μεν πρόκειται για μοτοσυκλέτες με πρόστιμο "δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)" δραχμών, αν δε για μοτοποδήλατα με πρόστιμο "οκτώ χιλιάδων (8.000)" δραχμών.