ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
Άρθρο 68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΝΤΑΝΚΛΑΣΤΗΡΕΣ)

 
Άρθρο 68
Φώτα τροχοπέδησης.


1. Αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία μπορούν να υπερβούν την ταχύτητα των 25 χλμ. την ώρα σε ευθεία οριζόντια οδό και ρυμουλκούμενα, εκτός από τις δίτροχες μοτοσυκλέτες με ή χωρίς κάνιστρο, επιβάλλεται να έχουν στο πίσω μέρος τους τουλάχιστο δύο ερυθρά φώτα τροχοπέδησης, η φωτιστική ένταση των οποίων να είναι σημαντικά μεγαλύτερη εκείνης των πίσω φώτων θέσης. Από την πιο πάνω υποχρέωση τοποθέτησης φώτων τροχοπέδησης εξαιρούνται τα μικρά ρυμουλκούμενα, των οποίων οι διαστάσεις επιτρέπουν να παραμένουν ορατά τα φώτα τροχοπέδησης του έλκοντος οχήματος.


2. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα πιο πάνω φώτα πέδησης, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τιμωρείται με πρόστιμο "είκοσι τριών χιλιάδων (23.000)" δραχμών.