ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
Άρθρο 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49
Αγώνες στις οδούς.

 

1. Αγώνες ζωηλάτων οχημάτων, ζώων, ποδηλάτων, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων στις δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς και χώρους, επιτρέπεται να γίνουν μόνο ύστερα από σχετική άδεια:
 

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια δίνεται:
 

α) Για τους αγώνες ζωηλάτων οχημάτων και ζώων, από τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Τροχαίας.
β) Για τους αγώνες ποδηλάτων, ομοίως από τις αυτές Αρχές, μετά προηγούμενη αίτηση των ενδιαφερομένων και εισήγηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) και
γ) Για όλους τους αγώνες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ή των υπ' αυτού εξουσιοδοτημένων Αρχών, ύστερα από σύμφωνα γνώμη του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, επίσημα, στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτων (Δ.Ο.Α.), την Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας (Δ.Ο.Μ.) και, προκειμένου για αγώνες παλαιών αυτοκινήτων τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.). Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται στο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί την Δ.Ο.Α. τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Α., το οποίο τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μαζί με τη σύμφωνη γνώμη του, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια.
 

3. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.
Η απόφαση στερείται της αναγκαίας αιτιολογίας όταν συνάγει την υπαιτιότητα του οδηγού για τροχαίο ατύχημα από μόνο το λόγο ότι είχε σταθμεύσει παράνομα στο σημείο του ατυχήματος, χωρίς να το συνδέει και να αιτιολογεί ειδικά την αμέλεια αυτή προς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. ΑΠ 1570/91 ΠΧΡ ΜΒ/284
-Το ίδιο συμβαίνει, δηλ. στερείται αιτιολογίας η απόφαση, αν συνάγει την υπαιτιότητα μόνο από το γεγονός της μείωσης της ταχύτητας και την κατάληψη του αριστερού μέρους του οδοστρώματος, αν δεν αιτιολογεί ειδικά την αιτιώδη συνάφεια αυτών των πράξεων με το επελθόν τροχαίο ατύχημα. ΑΠ 1601/91 ΠΧΡ ΜΒ/287