ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
Νομοθεσία > ΚΟΚ άρθρα
ΚΟΚ άρθρα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΛΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΝΤΑΝΚΛΑΣΤΗΡΕΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΔΕΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής του Κώδικα.
 

Άρθρο 2
Ορισμοί.
 

κορυφή

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

Άρθρο 3
Υποδείξεις και σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι.
 

Άρθρο 4
Σήμανση οδών με πινακίδες.
 

Άρθρο 5
Σήμανση οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις.
 

Άρθρο 6
Φωτεινή σηματοδότηση για την κυκλοφορία οχημάτων. 
 

Άρθρο 7
Φωτεινή σηματοδότηση για τους πεζούς.
 

Άρθρο 8
Σήμανση ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.
 

Άρθρο 9
Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς.
 

Άρθρο 10
Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης.
 

Άρθρο 11
Επιγραφές-Διαφημίσεις. 
 

κορυφή

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ

 

Άρθρο 12
Γενικές διατάξεις.
 

Άρθρο 13
Οδηγοί.
 

Άρθρο 14
Ζώα, αναβάτες αλόγων και συνοδοί ζώων.
 

Άρθρο 15
Εκπομπές ρύπων, θόρυβοι κ.λ.π.
 

Άρθρο 16
Θέση επί της οδού.
 

Άρθρο 17
Προσπέρασμα - Κίνηση της κυκλοφορίας σε στοίχους
 

Άρθρο 18
Διέλευση οχημάτων που κινούνται αντίθετα
 

Άρθρο 19
Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων.
 

Άρθρο 20
Όρια ταχύτητας.
 

Άρθρο 21
Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων.
 

Άρθρο 22
Κίνηση προς τα πίσω.
 

Άρθρο 23
Αλλαγή κατεύθυνσης.
 

Άρθρο 24
Επιβράδυνση.
 

Άρθρο 25
Ειδικοί κανόνες για τα οχήματα των δημόσιων συγκοινωνιών.
 

Άρθρο 26
Ισόπεδοι οδικοί κόμβοι και υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας.
 

Άρθρο 27
Ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις.
 

Άρθρο 28
Οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές.
 

Άρθρο 29
Κίνηση οχημάτων σε αυτοκινητόδρομους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σήραγγες.
 

Άρθρο 30
Άνοιγμα των θυρών οχημάτων.
 

Άρθρο 31
Εμπόδια στο οδόστρωμα.
 

Άρθρο 32
Φόρτωση οχημάτων.
 

Άρθρο 33
Μεταφορά επιβατών με οχήματα.
 

Άρθρο 34
Στάση και στάθμευση.
 

Άρθρο 35
Κανόνες χρήσης φώτων θέσης.
 

Άρθρο 36
Κανόνες χρήσης των φώτων οχημάτων.
 

Άρθρο 37
Ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις.
 

Άρθρο 38
Κανόνες κυκλοφορίας πεζών.
 

Άρθρο 39
Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς.
 

Άρθρο 40
Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών.
 

Άρθρο 41
Ειδικοί κανόνες για συνοδείες, πομπές και κίνηση αμαξιδίων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή βρεφών. Σχολικός τροχονόμος.
 

Άρθρο 42
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.
 

Άρθρο 43
Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.
 

Άρθρο 44
Οχήματα άμεσης ανάγκης - Έργα στις οδούς. 

 

κορυφή
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 45
Ειδικές υποχρεώσεις οδηγών και πεζών προς τα αστυνομικά όργανα.
 

Άρθρο 46
Ακινητοποίηση οχήματος.
 

Άρθρο 47
Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς.

 

Άρθρο 48
Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου.
 

Άρθρο 49
Αγώνες στις οδούς.
 

Άρθρο 50
Τεκμήριο υπαιτιότητας.
 

Άρθρο 51
Πραγματογνώμονες.
 

Άρθρο 52
Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. 
 

κορυφή

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΕΛΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 53
Διαστάσεις και βάρη οχημάτων.
 

Άρθρο 54
Έλξη οχημάτων. 

 

κορυφή
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 55
Τροχοπέδηση αυτοκινήτων οχημάτων εκτός μοτοσυκλετών.
 

Άρθρο 56
Τροχοπέδηση ρυμουλκούμενων.
 

Άρθρο 57
Τροχοπέδηση συνδυασμών οχημάτων.
 

Άρθρο 58
Τροχοπέδηση μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.
 

Άρθρο 59
Τροχοπέδηση ποδηλάτων.
 

Άρθρο 60
Τροχοπέδηση ζωηλάτων οχημάτων.
 

Άρθρο 61
Τροχοπέδηση αγροτικών μηχανημάτων.
 

Άρθρο 62
Τροχοπέδηση μηχανημάτων έργων. 

 

κορυφή
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΝΤΑΝΚΛΑΣΤΗΡΕΣ)

 

Άρθρο 63
Φώτα πορείας (μεγάλα).


Άρθρο 64
Φώτα διασταύρωσης (μεσαία).
 

Άρθρο 65
Φώτα θέσης μπροστά (μικρά).
 

Άρθρο 66
Φώτα θέσης πίσω (μικρά).
 

Άρθρο 67
Φως πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας.
 

Άρθρο 68
Φώτα τροχοπέδησης.
 

Άρθρο 69
Φώτα ομίχλης.
 

Άρθρο 70
Φώτα οπισθοπορείας.
 

Άρθρο 71
Φωτεινοί δείκτες κατεύθυνσης.
 

Άρθρο 72
Αντανακλαστήρες.
 

Άρθρο 73
Γενική διάταξη ηλεκτρικού συστήματος.
 

Άρθρο 74
Φώτα δίτροχων μοτοσυκλετών με ή χωρίς κάνιστρο και φώτα μοτοποδηλάτων 
 

Άρθρο 75
Φώτα τρίτροχων συμμετρικών μοτοσυκλετών.
 

Άρθρο 76
Φώτα ποδηλάτων.
 

Άρθρο 77
Φώτα ζωηλάτων οχημάτων.
 

Άρθρο 78
Φώτα αγροτικών μηχανημάτων.
 

Άρθρο 79
Φώτα μηχανημάτων έργων.
 

Άρθρο 80
Γενικές διατάξεις για το φωτισμό.
 

Άρθρο 81
Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές οχημάτων. 

 

κορυφή
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Άρθρο 82
Ειδικές διατάξεις.
 

Άρθρο 83
Εξωτερική εμφάνιση αυτοκινήτων οχημάτων. 

 

κορυφή
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

 

Άρθρο 84
Έγκριση τύπου οχημάτων.
 

Άρθρο 85
Στοιχεία αναγνώρισης πλαισίου και κινητήρα.
 

Άρθρο 86
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων.
 

Άρθρο 87
Γενική απογραφή και ταξινόμηση οχημάτων.
 

Άρθρο 88
Άδεια κυκλοφορίας οχημάτων.
 

Άρθρο 89
 Μεταβολή στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας.
 

Άρθρο 90
Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας.
 

Άρθρο 91
Κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων στο εξωτερικό.
Κυκλοφορία ξένων αυτοκινήτων.
 

Άρθρο 92
Αφαίρεση άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.
 

Άρθρο 93
Παύση κυκλοφορίας οχήματος. 

 

κορυφή
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΔΕΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

Άρθρο 94
Κατηγορίες αδειών οδήγησης.
Εκπαίδευση υποψήφιων οδηγών και εκγυμναστών.
 

Άρθρο 95
Ισχύς αδειών οδήγησης.
 

Άρθρο 96
Άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτων.
 

Άρθρο 97
Άδειες οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων.
 

Άρθρο 98
Ειδικές περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας οδήγησης.
 

Άρθρο 99
Παραχώρηση της οδήγησης οχήματος.
 

Άρθρο 100
Έγγραφα τα οποία πρέπει να φέρει ο οδηγός.
 

Άρθρο 101
Χρήση βοηθητικών οργάνων κατά την οδήγηση.
 

Άρθρο 102
Ειδικό σήμα αναγνώρισης νέων οδηγών αυτοκινήτων οχημάτων. 
 

κορυφή 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

Άρθρο 103
Επιβολή διοικητικών μέτρων.
 

Άρθρο 104
Επιβολή προστίμων από αστυνομικά όργανα.
 

Άρθρο 105
Δικονομικές διατάξεις. 

 

κορυφή
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 106
 Γνωμοδοτικές Επιτροπές Κυκλοφορίας.
 

Άρθρο 107
Ανάκληση άδειας ικανότητας οδηγού.
 

Άρθρο 108
Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς των οδηγών.
 

Άρθρο 109
Επιτροπές Οδικής Ασφάλειας.
 

Άρθρο 110
Κέντρο Οδικών Πληροφοριών.
 

 

Άρθρο 111
Δημοσίευση αποφάσεων.
 

Άρθρο 112
Καταργούμενες διατάξεις. 

 

κορυφή