ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
Αυτοκίνητο

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ -ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1.

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ (3 Εκπαιδευτικές ώρες)

1.1

Γνωριμία με το Αυτοκίνητο (Ονοματολογία Μηχανικών Μερών, Βασικές Αρχές Υδραυλικής & Μηχανικής, τα χειριστήρια, Οπτικές Γωνίες)

1.2

Κατακόρυφη Σήμανση (Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές, ρυθμιστικές)

1.3

Οριζόντια Σήμανση (Διαγραμμίσεις, Οριογραμμές, Διαγραμμίσεις & Εισαγωγή στη Σήμανση Αυτοκινητόδρομου, Διάκριση κατηγοριών Οδικού Δικτύου)

 

 

2.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ (3 Εκπαιδευτικές ώρες)

2.1

Πινακίδες αυτοκινητοδρόμου (Πινακίδων προειδοποιητικές αυτοκινητόδρομου)

2.2

Πινακίδες συχνών λαθών (Πινακίδες που παρατηρούνται συχνά λάθη)

2.3

Κανόνας προτεραιότητας (Ρύθμιση κυκλοφορίας ανάλογα με κανόνα με παραδείγματα)

2.4

Διασταυρώσεις & προτεραιότητες (Συνδυασμός σήμανσης, και κανόνα εκ δεξιών)

2.5

Ταχύτητα (Κριτήρια ρύθμισης ανάλογα με περιστάσεις & όρια ανά κατηγορία)

2.6

Θέση στο οδόστρωμα  (Θέση στο οδόστρωμα ανάλογα με την κατεύθυνση και κυκλοφορία)

2.7

Αποστάσεις  (Αποστάσεις αντίδρασης, στάσης, φρεναρίσματος & ασφάλειας) TEST 1

 

 

3.

ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ (3 Εκπαιδευτικές ώρες)

3.1

Κυκλοφορία (Κυκλοφορία εντός & εκτός κατοικημένων περιοχών, φυγόκεντρος δύναμη, προσπέρασμα με ασφάλεια)

3.2

Αυτοκινητόδρομος (Χαρακτηρισμός, προϋποθέσεις, όρια ταχύτητας, προσπέραση με ασφάλεια) TEST 2

3.3

Επαρχιακό δίκτυο (Συμπεριφορά σε ανωφέρεια & κατωφέρεια)

 

 

4.

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ (3 Εκπαιδευτικές ώρες)

4.1

Ειδικές Συνθήκες (Συνθήκες μειωμένης ορατότητας & πρόσφυσης)

4.2

Συντήρηση (Έλεγχος υγρών στα κυκλώματα ψύξης, λίπανσης, υδραυλικά )

4.3

Έκτακτες καταστάσεις (Μετακίνηση, έναρξη με καλώδια, τρίγωνο, πυρκαγιά)

4.4

Οικονομική οδήγηση  (Διάγραμμα απωλειών, φορτίο, επιτάχυνση, κατάσταση οχήματος)

4.5

Ασφάλιση (Αστική ευθύνη, καλύψεις, αποζημίωση παθόντα) TEST 3

 

 

5.

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ (3 Εκπαιδευτικές ώρες)

5.1

Διοικητικοί κανόνες  (Σ.Ε.Σ.Ο., Πλημελληματικές & πταισματικές παραβάσεις, Κ.Τ.Ε.Ο.) TEST 4

5.2

Ενεργητική & Παθητική ασφάλεια  (Α.Β.S. Α.S.R. E.S.P. μηχανισμός αερόσακων, προεντατήρες ζωνών)

 

Εισαγωγή στην Μηχανολογία (Ονοματολογία, Τεχνολογία κινητήρων, Χρόνοι) TEST 5

6.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ (3 Εκπαιδευτικές ώρες)

6.1

Μηχανολογία  (Βοηθητικά κυκλώματα, συστήματα πέδησης διεύθυνσης κιβώτιο ταχυτήτων)

6.2

Επίδειξη πρώτων βοηθειών θεωρητικά και πρακτικά, ΚΑΡΠΑ (επίδειξη σε ειδική κούκλα).

 

 

7.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ (3 Εκπαιδευτικές ώρες)

7.1

Ατύχημα (Νομοθεσία, Υποχρεώσεις οδηγού, εγκατάλειψη)

7.2

Επίδειξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Εξέτασης & Εφαρμογής εξάσκησης του

www.ketheyo.gr

Εξάσκηση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή