ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
e-learning > e-κπαιδευτείτε > 5.1 Η θέση στο οδόστρωμα
5.1 Η θέση στο οδόστρωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

 

Η Θέση στο οδόστρωμα

 

5.1 Η θέση στο οδόστρωμα σε κανονική πορεία.

 

α) Το οδόστρωμα.

Είναι το τμήμα του δρόμου, που προορίζεται για την κυκλοφορία των οχημάτων (σχ. 5.1).

Τα όρια του οδοστρώματος καθορίζονται συνήθως από συνεχείς γραμμές λευκού χρώματος (οριογραμμές).

Σε κανονική πορεία θα πρέπει να οδηγείτε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δεξιό όριο του οδοστρώματος (σχ. 5.2). Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων λωρίδων ανά κατεύθυνση θα πρέπει να οδηγείτε στο μέσον της λωρίδας σας.

 

 

 

Σχ. 5.1

Οδόστρωμα και έρεισμα μιας κατευθύνσεως.

Σχ. 5.2

Κίνηση σε κανονική κυκλοφορία.

 

 

β) Τα ερείσματα.

Βρίσκονται εκατέρωθεν του οδοστρώματος και συνορεύουν με αυτό (σχ. 5.1). Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. το έρεισμα είναι η πέραν του οδοστρώματος ακραία λωρίδα της οδού.

Δεν μπορείτε να οδηγείτε πάνω στα ερείσματα αλλά μπορείτε ενδεχομένως, να κινηθείτε σε αυτά (βλ. κεφ. 2 - Διαγραμμίσεις σελ. 43), να σταματήσετε ή να σταθμεύσετε σε αυτά εκτός αν πρόκειται για ειδικό δρόμο (π.χ. για ποδηλάτες, πεζοδρόμιο κλπ.).

 

γ) Το οδόστρωμα με περισσότερες από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.

Όταν το οδόστρωμα αποτελείται από δύο τουλάχιστον λωρίδες ανά κατεύθυνση εντός κατοικημένης περιοχής ή από τρεις τουλάχιστον λωρίδες ανά κατεύθυνση εκτός κατοικημένης περιοχής, τότε η κυκλοφορία μπορεί να διεξάγεται σε στοίχους (σχ. 5.3).

 

Σχ. 5.3

Κίνηση σε στοίχους.

 

Δεν μπορείτε να αλλάξετε στοίχο παρά μόνο αν επιθυμείτε να αλλάξετε κατεύθυνση ή να προσπεράσετε. Πριν όμως πραγματοποιήσετε αυτόν τον ελιγμό βεβαιωθείτε ότι δεν θα διατρέξετε ή δεν θα προκαλέσετε κανέναν κίνδυνο στους άλλους χρήστες. Προειδοποιήστε τους για το σκοπό σας με τη χρήση των δεικτών αλλαγής κατευθύνσεως (φλας).

Όταν το οδόστρωμα αποτελείται από δύο ή περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση, οι οδηγοί φορτηγών, λεωφορείων και βραδυπορούντων γενικά οχημάτων υποχρεούνται να τα οδηγούν στη δεξιά λωρίδα. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και μη μηχανοκινήτων οχημάτων πρέπει να κινούνται μέσα και κατά μήκος οιουδήποτε βατού ερείσματος της οδού προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας — εφόσον αυτό δεν προκαλεί δυσχέρεια στους χρήστες του — ή κοντά στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Σε αυτοκινητόδρομους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση τα φορτηγά μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, τα λεωφορεία ή οι συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) μήκους άνω των 7 m (σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι συνδυασμοί αντίστοιχου μήκους με τροχόσπιτα) απαγορεύεται να καταλαμβάνουν άλλη λωρίδα εκτός των δύο πλησιεστέρων προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος. Αυτό σημαίνει ότι, τα οχήματα αυτά δεν επιτρέπεται ούτε για προσπέρασμα να καταλαμβάνουν την τρίτη λωρίδα της κατευθύνσεώς τους.

 

δ) Ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας.

Αποσκοπούν στην αρμονική συμβίωση των χρηστών της οδού και προορίζονται για αποκλειστική χρήση ορισμένων τύπων οχημάτων (π.χ. λεωφορεία, βραδέα οχήματα, ποδήλατα) (σχ. 5.4).

 

Σχ. 5.4

Ειδικές λωρίδες αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων (λεωφορειολωρίδα).

 

5.2 Η θέση στο οδόστρωμα κατά την αλλαγή κατευθύνσεως.

 

Ακολουθία σειράς ενεργειών:

— Αναγνωρίζετε τη διασταύρωση.

— Ελέγχετε με τους καθρέπτες.

— Ανάβετε το δείκτη κατευθύνσεως (φλας).

— Τοποθετήσθε σωστά στο οδόστρωμα.

— Παρατηρείτε τη διασταύρωση καθώς πλησιάζετε.

— Προσαρμόζετε την ταχύτητά σας.

— Προσέχετε την προτεραιότητα.

— Κοιτάζετε γύρω σας.

— Επιταχύνετε.

 

α) Για να αλλάξετε κατεύθυνση.

— Βεβαιωθείτε μήπως ο ελιγμός απαγορεύεται από τη σήμανση.

— Παρατηρήστε το δρόμο, εμπρός και πίσω. Ακόμα και αν έχετε προτεραιότητα να κοιτάτε πάντα δύο φορές, γιατί είναι πιθανόν σε κάθε στιγμή να γίνουν λάθη οδηγήσεως κάποιου άλλου οδηγού.

— Προειδοποιήστε νωρίς με το φλας για την πρόθεσή σας να αλλάξετε κατεύθυνση.

— Πάρτε σωστή θέση στο οδόστρωμα, ανάλογα με την κατεύθυνσή σας.

 

Για να στρίψετε δεξιά, πηγαίνετε στη δεξιά πλευρά επιβραδύνοντας σταδιακά (σχ. 5.5).

Για να στρίψετε αριστερά, όταν κινείσθε σε δρόμο διπλής κυκλοφορίας, πηγαίνετε πρώτα στην αριστερή πλευρά της κατευθύνσεώς σας, χωρίς να υπερβείτε τη διαχωριστική γραμμή των κατευθύνσεων κυκλοφορίας ή τον κεντρικό (νοητό) άξονα αν δεν υπάρχει διαγράμμιση, επιταχύνοντας ελαφρά, ώστε να διευκολύνετε την αλλαγή της θέσεώς σας (σχ. 5.6). Έτσι δεν παρεμποδίζετε ούτε τα οχήματα που σας ακολουθούν, ούτε όσους έρχονται από την αντίθετη κα-τεύθυνση. Κινηθείτε γύρω από το κέντρο της διασταυρώσεως, παραχωρώντας την προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.

 

 

 

Σχ. 5.5

Αλλαγή κατευθύνσεως προς τα δεξιά.

Σχ. 5.6

Αλλαγή κατευθύνσεως προς τα αριστερά από/προς δρόμο διπλής κατευθύνσεως.

 

 

Στους μονόδρομους όλο το πλάτος του οδοστρώματος έχει προβλεφθεί για κυκλοφορία προς την ίδια κατεύθυνση. Επομένως, για να στρίψετε αριστερά, πρέπει να τοποθετηθείτε εντελώς αριστερά (σχ. 5.7). Έτσι δεν παρεμποδίζετε τα οχήματα, που κατευθύνονται κατ’ ευθείαν εμπρός.

Σε ειδικές περιπτώσεις, εάν πρόκειται να στρίψετε αριστερά σε μια πολύ πλατιά διασταύρωση με μεγάλη κυκλοφορία, προχωρήστε όσο πιο μακριά μπορείτε προς τα εμπρός (στο σχ. 5.8 το κόκκινο αυτοκίνητο) ώστε να αφήσετε χώρο στα οχήματα που σας ακολουθούν (στο σχ. 5.8 το κίτρινο αυτοκίνητο). Παίρνοντας αυτή τη θέση στο οδόστρωμα, βοηθάτε στην ομαλότερη ροή της κυκλοφορίας.

 

 

 

Σχ. 5.7

Αλλαγή κατευθύνσεως προς αριστερά από μονόδρομο.

Σχ. 5.8

Θέση για αριστερή στροφή σε πλατιά

 

 

Στην περίπτωση μιας στενής διασταυρώσεως όπου αντίθετα κινούμενα οχήματα θα στρίψουν και τα δύο αριστερά (σχ. 5.9) και η ταυτόχρονη διέλευση είναι δυσχερής ή αδύνατη, προτεραιότητα έχουν τα βαρέα οχήματα έναντι των ελαφρών και τα λεωφορεία έναντι των φορτηγών. Σε περιπτώσεις οχημάτων της αυτής κατηγορίας η σειρά διελεύσεως καθορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως των οδηγών.

 

Σχ. 5.9

Στροφή προς αριστερά σε στενή διασταύρωση.

 

β) Η διασταύρωση σε διάζωμα διπλής αναμονής.

Οι οδηγοί που θέλουν να αλλάξουν κατεύθυνση ακολουθούν μια λωρίδα αναμονής με διάζωμα (σε εσοχή). Όταν κάποιο όχημα που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση χρησιμοποιεί και αυτό μια λωρίδα με διάζωμα αναμονής, που τοποθετείται στην προέκταση της δικής σας, στρίβετε περνώντας μπροστά του (δηλ. έχοντάς το στα δεξιά σας) (σχ. 5.10).

Όταν πραγματοποιούμε την παραπάνω στροφή απαιτείται προσοχή στα οχήματα, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι δυνατόν να μην είναι ορατά επειδή κάποιο όχημα ή οχήματα πραγματοποιούν τον αντίστοιχο με το δικό σας ελιγμό από την αντίθετη κατεύθυνση και σας περιορίζουν την ορατότητα του δρόμου, όπου θέλετε να εισέλθετε, ειδικά αν είναι ογκώδη.

 

Σχ. 5.10

Διασταύρωση σε διάζωμα διπλής αναμονής.