ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
e-learning > e-κπαιδευτείτε > 3.4 Διασταυρώσεις με φωτεινούς σηματοδότες
3.4 Διασταυρώσεις με φωτεινούς σηματοδότες

ε) Διασταυρώσεις με φωτεινούς σηματοδότες.

 

Όταν οι σηματοδότες λειτουργούν κανονικά, το χρώμα τους καθορίζει την πορεία που θα ακολουθήσετε και οι ενδείξεις τους υπερισχύουν οποιωνδήποτε πινακίδων προτεραιότητας που είναι τοποθετημένες πάνω στο σηματοδότη. Οι πινακίδες αυτές ρυθμίζουν την προτεραιότητα μόνον όταν οι σηματοδότες είναι σβηστοί (βλάβη κλπ.).

Το πιο διαδεδομένο σχήμα των σηματοδοτών είναι το κυκλικό (σχ. 2.20 σελ. 50). Παρ’ όλα αυτά μπορείτε να συναντήσετε σηματοδότες σε σχήμα βέλους.

 

– Οι φωτεινοί σηματοδότες σε σχήμα βέλους.

Εκτός από την πληροφορία που παρέχεται από το χρώμα τους (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο), αυτοί οι φωτεινοί σηματοδότες υποδεικνύουν και την πορεία προς την οποία επιτρέπεται ή απαγορεύεται να κινηθείτε ανάλογα με τη φωτεινή ένδειξη του βέλους του σηματοδότη (σχ. 3.24).

 

Σχ. 3.24

Φωτεινή ένδειξη σηματοδότη με μορφή βέλους.

 

– Το κίτρινο βέλος που αναβοσβήνει.

Σας επιτρέπει να στρίψετε δεξιά ή αριστερά έστω και αν υπάρχει κόκκινο φανάρι για την ευθεία κίνηση.

Στην περίπτωση αυτή, όμως, οφείλετε να παραχωρείτε την προτεραιότητα στους πεζούς, που διασχίζουν την οδό, και στους οδηγούς, που κινούνται σε οποιαδήποτε τεμνόμενη λωρίδα κυκλοφορίας με αυτήν που εσείς ακολουθείτε (σχ. 3.25).

 

Σχ. 3.25

Σηματοδότης με κίτρινο βέλος που αναβοσβήνει.

 

— Όταν οι σηματοδότες δεν λειτουργούν.

• Όταν οι σηματοδότες δεν λειτουργούν (είναι όλοι σβηστοί) και δεν υπάρχει σήμανση με πινακίδες, ισχύει ο κανόνας της εκ δεξιών προτεραιότητας.

• Όταν οι σηματοδότες δεν λειτουργούν (είναι όλοι σβηστοί) και υπάρχει σήμανση με πινακίδες, η προτεραιότητα καθορίζεται από τις πινακίδες.

• Όταν οι σηματοδότες δεν λειτουργούν και αναβοσβήνει κίτρινο φως, τότε όσοι έρχονται από την πλευρά που αναβοσβήνει το κίτρινο φως, οφείλουν να παραχωρήσουν την προτεραιότητα στους πεζούς και στους κινούμενους προς τις υπόλοιπες κατευθύνσεις των οδών.

Στην περίπτωση του σχήματος 3.26 το κίτρινο φως αναβοσβήνει. Οφείλετε συνεπώς να παραχωρήσετε την προτεραιότητα.

 

Σχ. 3.26

Κίτρινο κυκλικό φως που αναβοσβήνει σε διασταύρωση. Ο οδηγός που το συναντά παραχωρεί

 

Στα σχήματα 3.27 και 3.28 ο σηματοδότης είναι σβηστός. Οφείλετε συνεπώς να λάβετε υπόψη σας την πινακίδα πάνω στο σηματοδότη, που καθορίζει την προτεραιότητα.

 

 

 

Σχ. 3.27

Διασταύρωση, όπου δεν λειτουργεί ο σηματοδότης. Ο οδηγός που τον συναντά παραχωρεί προτεραιότητα

Σχ. 3.28

Διασταύρωση όπου δεν λειτουργεί ο σηματοδότης. Ο οδηγός που τον συναντά έχει προτεραιότητα.