ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
e-learning > e-κπαιδευτείτε > 3.3 Διασταυρώσεις με σήμανση
3.3 Διασταυρώσεις με σήμανση

δ) Διασταυρώσεις με σήμανση.

 

Διασταύρωση με σήμανση προτεραιότητας από δεξιά.

 

Σχ. 3.8

Προσέγγιση σε διασταύρωση στην οποία η σήμανση (πινακίδα) υποδεικνύει ότι ισχύει ο κανόνας της εκ δεξιών προτεραιτότητας.

 

Το σήμα του σχήματος 3.8 τοποθετείται σε διασταυρώσεις που είναι ισοδύναμες ως προς την προτεραιότητα δρόμων και δηλώνει ότι οφείλετε να παραχωρήσετε την προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από δεξιά. Οι οδηγοί που κυκλοφορούν στις άλλες οδούς συναντούν το ίδιο σήμα.

 

Παράδειγμα 2. Η σειρά προτεραιότητας των οχημάτων του σχήματος 3.9 είναι: 2-1-3.

 

Σχ. 3.9

Οχήματα σε διασταύρωση ισοδυνάμων δρόμων.

 

Παράδειγμα 3. Η σειρά προτεραιότητας των οχημάτων του σχήματος 3.10 είναι:

• Το όχημα 3 προχωρεί.

• Το όχημα 2 περνά πίσω από το όχημα 3.

• Το όχημα 1 περνά.

• Το όχημα 3 περνά πίσω από το όχημα 1.

 

Σχ. 3.10

Οχήματα σε διασταύρωση ισοδυνάμων δρόμων

 

– Διασταύρωση με σήμανση προτεραιότητας.

Όταν συναντάτε το σήμα του σχήματος 3.11 γνωρίζετε ότι προσωρινά και μόνο για την επόμενη διασταύρωση έχετε προτεραιότητα έναντι των οχημάτων που κινούνται στον κάθετο δρόμο.

 

Σχ. 3.11

Σήμανση προτεραιότητας έναντι οχημάτων που κινούνται κάθετα στην επόμενη διασταύρωση.

 

Παράδειγμα 4. Η σειρά προτεραιότητας των οχημάτων του σχήματος 3.12 είναι:

• Το όχημα 2 και το όχημα 4 διέρχονται διότι κινούνται σε ευθεία σε δρόμο προτεραιότητας.

• Το όχημα 1 και το όχημα 3 διέρχονται, αφού διέλθουν τα οχήματα 2 και 4 και όταν η τεμνόμενη οδός θα είναι ελεύθερη, διότι κινούνται σε οδό με πινακίδα παραχωρήσεως προτεραιότητας.

 

Σχ. 3.12

Οχήματα σε διασταύρωση με σήμανση

 

Παράδειγμα 5. Η σειρά προτεραιότητας των οχημάτων του σχήματος 3.13 είναι:

• Περνά το όχημα 2.

• Το όχημα 3 στρίβει καθώς περνά πίσω από το όχημα 2.

• Το όχημα 1 περνά, όταν είναι ελεύθερος ο δρόμος.

 

Σχ. 3.13

Οχήματα σε διασταύρωση με σήμανση προτεραιότητας.

 

– Διασταύρωση με σήμανση παραχωρήσεως προτεραιότητας.

Εάν συναντήσετε το σήμα του σχήματος 3.14 οφείλετε να παραχωρήσετε την προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά.

Εάν η οδός είναι ελεύθερη και δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο, τότε μπορείτε να διασχίσετε τη διασταύρωση με μειωμένη ταχύτητα (χωρίς να ακινητοποιήσετε το όχημα πριν από αυτήν).

 

Σχ. 3.14

Σήμανση παραχωρήσεως προτεραιότητας.

 

– Διασταύρωση με σήμανση διακοπής πορείας (STOP).

Όταν υπάρχει το σήμα του σχήματος 3.15 είναι υποχρεωτική η μεγάλης ή μικρής διάρκειας ακινητοποίηση του οχήματος, ώστε να ελέγξετε αν έρχεται κάποιο όχημα από την οδό με την οποία διασταυρώνεστε (συμβάλλουσα οδός). Πρέπει να παραχωρήσετε την προτεραιότητα τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά. Το εμπρός μέρος του οχήματός σας δεν πρέπει να υπερβαίνει την άσπρη γραμμή ακινητοποιήσεως, εφόσον αυτή υπάρχει ή, αν δεν υπάρχει άσπρη γραμμή ακινητοποιήσεως, την είσοδο του κόμβου (νοητή προέκταση του πεζοδρομίου του διασταυρούμενου δρόμου).

Ακόμα κι αν δεν έρχεται κανένα όχημα στην οδό που συμβάλλεται με αυτήν στην οποία κινείσθε, είσθε υποχρεωμένοι να σεβασθείτε τον κανόνα της ακινητοποιήσεως μικρής διάρκειας του οχήματός σας.

Η πινακίδα STOP τοποθετείται και σε άλλα σημεία πλην κόμβων και σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας του οχήματος στη θέση της πινακίδας και εκκίνηση όταν βεβαιωθεί ο οδηγός του, ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο.

 

Σχ. 3.15

Πινακίδα διακοπής πορείας (STOP).

 

Παράδειγμα 6. Η σειρά προτεραιότητας των οχημάτων του σχήματος 3.16 είναι:

• Το όχημα 1 και το όχημα 3 περνούν πρώτα, κινούμενα σε ευθεία πορεία.

• Τα οχήματα 2 και 4 ακινητοποιούνται και ξεκινούν μόλις ελευθερωθεί ο εγκάρσιος δρόμος.

 

Σχ. 3.16

Οχήματα σε διασταύρωση με σήμανση υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP).

 

Παράδειγμα 7. Η σειρά προτεραιότητας των οχημάτων του σχήματος 3.17 είναι:

• Περνά το όχημα 2.

• Το όχημα 1 στρίβει περνώντας πίσω από το όχημα 2.

• Το όχημα 3 σταματά στο STOP και ξεκινάει μόλις ελευθερωθεί ο δρόμος.

 

Σχ. 3.17

Οχήματα σε διασταύρωση με σήμανση υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP).

 

– Σήμανση της οδού προτεραιότητας.

Γενικά, το σήμα (Ρ-3) του σχήματος 3.18 υποδηλώνει ότι κινείσθε σε οδό προτεραιότητας, δηλαδή όσοι κινούνται σε αυτήν έχουν προτεραιότητα έναντι των εισερχομένων σε αυτήν οχημάτων από άλλες οδούς.

 

Σχ. 3.18

Σήμανση οδού προτεραιότητας.

 

Παράδειγμα 8. Η σειρά προτεραιότητας των οχημάτων του σχήματος 3.19 είναι:

• Τα οχήματα 1 και 3 περνούν επειδή κυκλοφορούν σε δρόμο προτεραιότητας.

• Τα οχήματα 2 και 4 περνούν, μόλις ελευθερωθεί ο δρόμος προτεραιότητας.

 

Σχ. 3.19

Οχήματα σε διασταύρωση με σήμανση

 

Παράδειγμα 9. Η σειρά προτεραιότητας οχημάτων του σχήματος 3.20 είναι:

• Περνά το όχημα 3.

• Περνά το όχημα 1 και στρίβει περνώντας πίσω από το όχημα 3.

• Το όχημα 2 σταματά στο STOP και ξεκινά μόλις ελευθερωθεί ο δρόμος.

 

Σχ. 3.20

Οχήματα σε διασταύρωση με σήμανση

 

– Τέλος οδού προτεραιότητας.

Η πινακίδα (Ρ-4) του σχήματος 3.21 δηλώνει ότι η προτεραιότητα από την επόμενη διασταύρωση που θα συναντήσετε δεν ισχύει πια για την οδό στην οποία κινείσθε. Οφείλετε λοιπόν από την επόμενη διασταύρωση να σεβασθείτε τον κανόνα της εκ δεξιών προτεραιότητας ή της προτεραιότητας, που τυχόν έχει καθορισθεί από σήμανση σε αυτές τις διασταυρώσεις.

 

Σχ. 3.21

Τέλος οδού προτεραιότητας.

 

– Σύνθετη διασταύρωση.

Σε ορισμένες διασταυρώσεις, όταν δεν φαίνεται καθαρά η τροχιά της οδού προτεραιότητας, οι πινακίδες διασταυρώσεως μπορούν να συμπληρωθούν από ένα ειδικό σήμα.

Στο σχήμα 3.22, η παχιά γραμμή της πρόσθετης πινακίδας (Πρ-7) υποδηλώνει την οδό προτεραιότητας. Εάν έρχεσθε από οδό χωρίς προτεραιότητα (που παρουσιάζεται στο σήμα με μια λεπτή γραμμή) οφείλετε να παραχωρήσετε την προτεραιότητα στους οδηγούς της οδού που έχει την προεραιότητα.

 

Σχ. 3.22

Σήμανση σύνθετης διασταυρώσεως.

 

– Η κυκλοφορία σε διασταύρωση μορφής κυκλικού κόμβου.

Ο κυκλικός κόμβος αποτελείται από ένα κε-ντρικό επίπεδο (ανάχωμα) που είναι αδιάβατο για τα αυτοκίνητα και περικυκλωμένο από οδό κινήσεως μονής κατευθύνσεως.

Στον κυκλικό κόμβο ισχύει η εκ δεξιών προτεραιότητα, εκτός αν υπάρχει ειδική σήμανση που ρυθμίζει τις προτεραιότητες διαφορετικά.

 

Κατά γενικό κανόνα η κυκλοφορία σε αυτόν γίνεται ως εξής (σχ. 3.23):

• Παραμένετε στη δεξιά λωρίδα εάν σκοπεύετε να κινηθείτε απέναντι ή δεξιά (πορεία 1).

• Εάν σκοπεύετε να κατευθυνθείτε αριστερά ή να διανύσετε το μισό κυκλικό κόμβο, τότε επιλέγετε τη μεσαία λωρίδα ή την αριστερή (πορεία 2 και 3).

• Εάν δεν γνωρίζετε την έξοδό σας, παραμείνετε στη δεξιά λωρίδα.

 

Σχ. 3.23

Κυκλοφορία σε κυκλικό κόμβο.