ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
e-learning > e-κπαιδευτείτε > 3.2 Διαστάυρωση με πυκνή κυκλοφορία - χωρίς σήμανση
3.2 Διαστάυρωση με πυκνή κυκλοφορία - χωρίς σήμανση

β) Είσοδος σε διασταύρωση με πυκνή κυκλοφορία.

 

Σε διασταύρωση με πυκνή κυκλοφορία δεν πρέπει ποτέ να ξεκινάτε, αν υπάρχει κίνδυνος να ακινητοποιηθείτε μέσα σε αυτήν ή να παρεμποδίσετε την κυκλοφορία.

Υπάρχει περίπτωση σε μερικές διασταυρώσεις να συναντήσετε διαγράμμιση με εγκάρσιο σταυρωτό δίκτυ κίτρινου χρώματος (σχ. 2.18 σελ. 49). Απαγορεύεται να σταματήσετε σε αυτήν τη διαγραμμισμένη περιοχή.

– Κανόνες διελεύσεως από διασταυρώσεις ανάλογα με τη σηματοδότηση ή τη σήμανσή τους.

 

Κινούμενοι στο οδικό δίκτυο θα βρεθείτε σε:

• Διασταυρώσεις χωρίς σήμανση.

• Διασταυρώσεις με σήμανση.

• Διασταυρώσεις με φωτεινή σηματοδότηση.

• Διασταυρώσεις με ρύθμιση κυκλοφορίας από τροχονόμο.

Για την κυκλοφορία των οχημάτων σε κάθε μια από αυτές τις διασταυρώσεις, ισχύουν ιδιαίτεροι κανόνες, όπως αυτοί αναλύονται παρακάτω.

 

γ) Διασταυρώσεις χωρίς σήμανση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλετε να παραχωρήσετε την προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από δεξιά σας (σχ. 3.6).

 

Σχ. 3.6

Διασταύρωση χωρίς σήμανση.

 

Ο έλεγχος σε τέτοια διασταύρωση ακολουθεί τη σειρά:

– Πίσω.

– Δεξιά (προσεγγίζοντας την έναρξη της διασταυρώσεως).

– Αριστερά (στο νοητό σημείο διακοπής πο-ρείας).

– Δεξιά [πριν διασχίσετε τη (νοητή ή όχι) διαχωριστική γραμμή των ρευμάτων κυκλοφορίας].

Πρέπει να θυμάστε ότι από τη στιγμή που κάποια οδός, όσο μικρή και αν είναι, είναι ελεύθερη για τη δημόσια κυκλοφορία εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανόνες προτεραιότητας.

Στην ειδική περίπτωση που εξέρχεσθε από κάποιο χωματόδρομο, πρατήριο καυσίμων ή ιδιωτική οδό πρέπει να παραχωρήσετε την προτεραιότητα στους οδηγούς της κύριας οδού.

Η προτεραιότητα είναι κανόνας, ποτέ δικαίωμα!

 

Προσοχή:

Να λαμβάνετε υπόψη τα ενδεχόμενα λάθη ο-δηγήσεως των άλλων.

Εάν δεν έχετε προτεραιότητα, τότε πρέπει να σεβασθείτε την προτεραιότητα των άλλων μειώνοντας για παράδειγμα την ταχύτητα ή διακόπτοντας την πορεία του οχήματός σας στη διασταύρωση χωρίς σήμανση.

 

Παράδειγμα 1. Η σειρά προτεραιότητας των οχημάτων στο σχήμα 3.7 είναι: 1-3-2.

 

Σχ. 3.7

Οχήματα σε διασταύρωση χωρίς σήμανση.