ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
e-learning > e-κπαιδευτείτε > 19.5 Κάρτα καυσαερίων
19.5 Κάρτα καυσαερίων

19.5 Κάρτα καυσαερίων.

 

Από την 23η Ιουνίου 1994, τα αυτοκίνητα οχήματα οφείλουν να υφίστανται τακτικούς ελέγχους όσον αφορά στις εκπομπές ρύπων, ώστε να διαπιστώνεται αν μολύνουν υπερβολικά το περιβάλλον.

Οι έλεγχοι αυτοί είναι υποχρεωτικοί και γί-νονται με την ευθύνη του ιδιοκτήτη του οχήματος, με την περιοδικότητα που προβλέπεται στον πίνακα 19.3.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19.3
Η περιοδικότητα της κάρτας καυσαερίων.

 

1η επίσκεψη μετά την πρώτη κυκλοφορία ως καινούργια.

Επόμενοι τεχνικοί έλεγχοι.

Κανονική περιοδικότητα.

Επιβατηγά και φορτηγά με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg.

1 χρόνο

Κάθε 1 χρόνο.

Τα υπόλοιπα και τα Ε.Δ.Χ.

6 μήνες

Κάθε 6 μήνες.