ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
e-learning > e-κπαιδευτείτε > 1.7 Ζώνες ασφαλείας
1.7 Ζώνες ασφαλείας

1.7 Ζώνες ασφαλείας.

 

Ο ρόλος της ζώνης ασφαλείας: οι στατιστικές αποδεικνύουν ότι, στην Ελλάδα, τουλάχιστον το 1/6 των νεκρών από τροχαία ατυχήματα (δηλ. πάνω από 300 νεκροί κάθε χρόνο) θα αποφεύγονταν, αν χρησιμοποιούσαν ζώνη ασφαλείας. Ο οδηγός που φοράει ζώνη έχει περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσει τις αισθήσεις του σε μία σύγκρουση και να απομακρυνθεί από το όχημά του σε περίπτωση ανάγκης (πυρκαγιά, πτώση σε νερό κλπ.). Βέβαια δεν πρέπει να α-γνοείτε ότι χιλιάδες τραυματισμοί και εκατοντάδες αναπηρίες οδηγών και επιβατών θα είχαν αποφευχθεί αν αυτοί φορούσαν ζώνη ασφαλείας (σχ. 1.25).

 

 

Σχ. 1.25

Χρήση ζωνών ασφαλείας και μέσων συγκρατήσεως παιδιών

 

Σε περίπτωση βίαιου φρεναρίσματος ή συγκρούσεως σε κάποιο εμπόδιο, οι επιβάτες που δεν φορούν ζώνες ασφαλείας, θα εκτοξευθούν επάνω στο τιμόνι, στον ανεμοθώρακα ή στο αμάξωμα. Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση ατυχημάτων με ταχύτητες επάνω από 30 km/h, αν δεν χρησιμοποιείτε ζώνη ασφαλείας, κατά κανόνα το αποτέλεσμα είναι σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί.

Οι ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ.: η χρήση της ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τον οδηγό, όσο και για κάθε επιβάτη, μπροστά ή πίσω, του οποίου η θέση έχει ζώνη ασφαλείας. Όλα τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους μέχρι 3.500 kg, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας στα μπροστινά καθίσματα. Επί πλέον, τα επιβατηγά αυτοκίνητα που τέθηκαν σε κυκλοφορία στη χώρα μας μετά την 1-1-1993 ή θα τεθούν στο μέλλον, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας και στα πίσω καθίσματα. Επιβάλλεται επίσης να γνωρίζετε, ότι, για λόγους ασφαλείας των επιβατών που μεταφέρετε, οφείλετε να τοποθετήσετε ζώνες ασφαλείας και στα πίσω καθίσματα, σε όσα οχήματα δεν έχουν.

Η χρήση της ζώνης: τραβήξτε τη ζώνη πάνω από το σώμα σας, προσέχοντας να μην έχει μπερδευτεί. Τοποθετήστε τη μεταλλική πλάκα ασφαλείας μέσα στη σχισμή του μηχανισμού που βρίσκεται δίπλα σας (σχ. 1.26). Καθώς αυτή εισέρχεται και ασφαλίζει πρέπει να ακούγεται καθαρά ένας μεταλλικός ήχος («κλικ») ένδειξη ότι έχει ασφαλίσει (σχ. 1.27). Βεβαιωθείτε πάντως ότι η ζώνη έχει απολύτως ασφαλίσει. Για να τη λύσετε πατήστε το κόκκινο κουμπί του μηχανισμού, οπότε η ζώνη θα απελευθερωθεί αυτόματα. Να βεβαιώνεσθε ότι τόσο η δική σας όσο και οι ζώνες ασφαλείας όλων των επιβατών του οχήματός σας είναι σωστά δεμένες.

 

 

Σχ. 1.26

Τοποθέτηση ζώνης ασφαλείας.

 

 

Σχ. 1.27

Ασφάλιση ζώνης (κλικ).

 

Οι απαλλαγές από τη χρήση ζώνης ασφαλείας: σύμφωνα και με τον Κ.Ο.Κ. απαλλαγή από τη χρήση ζώνης ασφαλείας προβλέπεται αποκλειστικά μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Στους οδηγούς ταξί και αγοραίων όταν τα οδηγούν εντός της περιμετρικής τους ζώνης.

– Στα άτομα με παθήσεις, για τα οποία δεν ενδείκνυται η χρήση της ζώνης, όταν αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.

– Στις έγκυες γυναίκες μόνο όταν είναι εφοδιασμένες με σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.

– Στα άτομα που το ανάστημά τους δεν υπερβαίνει το 1,50 m.

– Στους οδηγούς οχημάτων που κάνουν συνεχείς στάσεις (όπως ταχυδρομικοί διανομείς κλπ.).

–Στους οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών άνω των 3.500 kg.

–Στους οδηγούς και τους επιβάτες των εμπροσθίων καθισμάτων οχημάτων αμέσου δράσεως (αστυνομίας, ασθενοφόρα).

 

 

Σχ. 1.28

Χρήση ζώνης ασφαλείας και μέσο συγκρατήσεως

 

Προστασία παιδιών κάτω των 12 ετών: ειδική μέριμνα λαμβάνει ο Κ.Ο.Κ. για την προστασία των παιδιών ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών, όταν μεταφέρονται με αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, προβλέπονται μέσα συγκρατήσεως και προστασίας εγκεκριμένων προδιαγραφών (παιδικά καθίσματα ή ζώνες), μεταφορά στα πίσω καθίσματα, απαγόρευση τοποθετήσεως καθισμάτων παιδιών με φορά προς τα πίσω σε θέσεις που υπάρχουν αερόσακοι κλπ. (σχ. 1.28).